غسل جنابت در بانوان.

3: .من به هر دليل مني خيلي راحت از بدنم خارج مي شه با وجودي كه خيلي هم مراعات مي كنم. استمنا هم تا قبل اين كه بفهمم حرامه انجام مي دادم حالا كه اين كار رو نمي كنم هر چند وقت با توجه به اين كه شهوت رو سعي كردم از خودم دور كنم. تو خواب هم جنب نمي شم تو بيداري هم هر چند وقت زمان دستشويي كردن مني از بدن خارج مي شه. بعضي مواقع چندين بار پياپي هر هفته مقدار كمي مني خارج مي شه و من هر بار بايد غسل كنم حالا مي خوام بدونم مي تونم هر چند وقت خودشم با كمي فشار آوردن به خودم مني اضافي را بي هيچ شهوت و احساس لذتي خارج كنم؟ چون وقتي (خيلي خيلي ببخشيد) زور مي زنم همون طور كه گفتم مني به راحتي خارج مي شه. آيا مي توان اين كار يعني خارج كردن مني با فشار را انجام دهم و در دين انجام اين كار حرام است؟

جواب

خواهر گرامي آنچه از شما خارج مي شود ودى ( آبى كه بعد از خروج بول (ادرار)خارج مى‏شود.)است و نه مني بنابراين هر آبي که از بدن خارج مي شود حکم مني را ندارد و موجب غسل نمي شودبيش از حد خود را مشغول اين امر نكنيد اگر مني در بدن شما اضافه باشد به صورت طبيعي در حالت خواب (احتلام)از شما خارج مي شود والا گرفتار عمل حرام خود ارضايي مي شويد.

اگر يقين به خروج مني داشته باشيد جنب مي شويد ولي بايد توجه داشته باشيد كه هر مايعي كه شبيه مني است، مني نيست و باعث جنابت نمي شود. اگر هم شك داشته باشد بايد به نشانه هاي مني رجوع كنيد فتاواي مراجع تقليد درباره نشانه هاي مني به شرح ذيل است:

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت، صافى و مكارم):

 خروج منى در مرد داراى سه نشانه است:
1. همراه با شهوت باشد.
2. با جستن بيرون آيد.
 3. بدن سست شود.
اگر هيچ يك از نشانه‏هاى سه گانه و يا يكى از آنها را نداشت، حكم به منى نمى‏شود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.


خروج منى در مرد داراى دو نشانه است:

1. همراه با شهوت باشد.
2. با جستن بيرون آيد.

 اگر هيچ يك از دو نشانه يا يكى از آن دو را نداشت، حكم به منى نمى‏شود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.

توضيح بيشتر:

آبهايي كه از انسان خارج مي شود پنج قسم است.
1- بول:
2-منى: آبى است كه در اوج شهوت (ارگاسم) خارج مي شود و به دنبال آن بدن سست مي شود و انسان لذت مي برد.
3- مذى: آبى است كه نوعا هنگام تحريك مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.
4- وذى: آبى است كه بعد از خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفيد رنگي است كه بعد از بول كردن خارج مى‏گردد.

حكم آبها:

1- بول و مني نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج مني غسل جنابت نيز به انسان واجب مي شود.
2- آبي که گاهي بعد از شوخي با همسريا تحريك شهوت از هر طريقي, بدون ارگاسم، خارج مي شود( مذي)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمي کند.
3- آبي که گاهي بعد از بول خارج مي شود( ودي) و شباهت به مني دارد آن هم موجب غسل نمي شود، ولي اگر يقين داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهير شود.
4- همين طور آبي که گاهي بعد از مني بيرون مي آيد و به آن (وذي) مي گويند, به خودي خود پاک است و موجب غسل نمي شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج مني جنب شده و به غسل نياز دارد.

بنابراين هر آبي که از بدن خارج مي شود حکم مني را ندارد و موجب غسل نمي شود.

نویسنده : حسن تبار | یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ - 16:33 |